Návod na práci s portálem air&me

NÁVOD NA PRÁCI KOMUNIKACE->MEDIA

Media - seznam

Na této obrazovce naleznete kompletní seznam Vám dostupných medií. Media můžete třídit vyjma sloupce popis a můžete je vyhledávat podle názvu.  Hledací pole naleznete v pravém hornim rohu obrazovky. V levém horním rohu naleztnete text Akce, kde můžete vybrat založení nového media. Media můžete vybírat i podle jednotlivých skupin.

Media - založení nové položky

K založení nového media vyberte Akce-Nový a vyplňte Popis media - název pod jakým ho snadno najdete, zařaďtre do skupiny a nebo přidejte novou a vyberte potřebnou šablonu media (tato část ještě není dokončena o výběr z media serveru)

Media - založení nové položky

K založení nového media vyberte Akce-Nový a vyplňte Popis media - název pod jakým ho snadno najdete, zařaďtre do skupiny a nebo přidejte novou a vyberte potřebnou šablonu media (tato část ještě není dokončena o výběr z media serveru)