logo_airme_new_fin.png
MEDIA PORTÁL - SNADNÁ CESTA KE KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY

Media portál je unikátní řešení pro usnadnění komunikace s klienty a jsou v něm integrovány funkce a vlastnosti mnoha již existujících aplikací, které však vždy pracují se svou databází klientů a dat. Naše moduly přistupují vždy do jedněch dat, která jsou i pro uživatele snadno přístupná.

Co Media portál uživateli nabízí?

 • Snadná "manuální" definice zákaznických seznamů i s využitím segmentace (další příspěvek)

 • Možnost pracovat s personifikovanými medii následujících typů:

  • Jednoduché i složité sdělení – dopis, leták, pokud možno s personifikovaným oslovením i údaji (např. počet bodů)

  • Katalog nabízeného zboží nebo služeb

  • Zákaznická karta, členská karta

  • Poukázka, slevová poukázka

  • Vstupenka, jízdenka

  • Dotazník

 • To vše odeslat mailem, SMS nebo umístit do zákaznické zóny na WEBU

 • Využití modulu segmentace pro vytváření zákaznických klubů

 • Zajištění 100% čitelnosti media u odběratele na různých mailových klientech, různých zařízeních a operačních systémech.

Jaké další benefity má uživatel z použití Media Portálu:

 • Snadné vytváření modifikací již použitých medií, doplňování Media Library

 • Media lze odesílat do skupin vytvořených manuálně nebo pomocí modulu segmentace

 • Sledovat doručení medií a na základě toho definovat nové skupiny (kluby) pro opakované zaslání media. Sledovat lze tyto parametry doručení:

  • Zda bylo doručeno, kolikrát a kdy bylo přečteno

  • Na jakém zařízení a systému bylo čteno

  • Na jaké IP adrese bylo čteno

AM1.png

Jaké má uživatel možnosti při práci s Media portálem ?

 • Výběr vhodné šablony z knihovny medií podle typu sdělení klientovi (dopis, poukázka, katalog atd.) včetně žádosti na servis na přípravu šablony zcela nové

 • Možnost změny textace medií

 • Možnost změny parametrů media nebo automatické doplnění ze zákaznické databáze např. jména, slevy, bodového konta

 • Změna všech obrázků, log, písem, barev, pozadí atd.

 • Doplnění e-mailu i SMS o další doprovodné informace a texty

 • Preview a export do PDF

 • Připravovat personifikované, pěkně designované katalogy

 • Co lze vypublikovat do Digitální karty (Apple Wallet a Google Pay)

IMG_4356.jpg
IMG_4357.jpg